N Am Ch Am GrCh Makaita’s Amahle Amelia of Shalita

(AM champion) Amelia bor sammen med sin familie i Katy, Texas (USA)

Amelia har et typisk Ridgebackgemytt. Glad, rolig, trygg og entusiastisk.

Amelia:

64cm, 38kg

EOAD – clear

DM -non carrier

Blue dilute – clear

Felles kullinformasjon: kullinformasjon amahlekullet (1)

Amelia ble kullets første champion, US champion, bare 21 måneder gammel, og har allerede sin første Major (et form for amerikansk StorCert) på veien mot US Grand champion tittel.
Hun har flere både BIR og BIM plasseringer i owner handler, men også BIM etter oppnådd championtittel.